Порцеланови фасети

Порцелановите фасети са бърз, естетически издържан и безопасен начин за коригиране на непривлекателни предни зъби. Порцелановите фасети неутрализират упоритите постоянни петна, зъби, които са изкривени, непропорционално разположени, малки (с междузъбно пространство) и структурно увредени. Порцелановите фасети представляват люспи от керамичен материал, които се свързват със зъбната структура по химичен път. Поставянето на порцеланови фасети е основният метод за лечение при така популярната пълна промяна.

фасети 1фасети 2фасети 3фасети 4

Един от най-значимите пробиви в зъболечението беше разработването на нови адхезивни техники и на материали, които позволяват на стоматолога успешно да слепи един с друг различни материали.

Силата на свързване между порцелановата фасета и зъба е толкова голяма, че евентуална травма може да причини напукване в зъбните структури, а не в зоната на съединяване между порцелановата фасета и зъба.

Прикрепени към зъба, добре направените порцеланови фасети разкриват подобни на естествения емайл физични свойства. Съвременните керамични технологии позволяват естествените покривни слоеве и прозрачността на здравите зъби да бъдат перфектно имитирани.

Коригирането на непривлекателни предни зъби с порцеланови фасети включва няколко посещения в стоматологичния кабинет. Процедурата включва: вземане на предварителни отпечатъци, изготвяне на план на лечението, изработване на восъчен моделаж Wax up на бъдещите зъби, подготовка на зъбите, вземане на отпечатък от подготвените зъби, поставяне на временни акрилни фасети и циментиране на готовите порцеланови фасети, след като същите бъдат изработени в денталната лаборатория.

Изработването на порцеланови фасети за цялостна промяна на усмивката се извършва след като пациентът е харесал восъчния модел и се възприел с временните акрилни фасети, позволяващи му предвариленто да добие представа как ще изглежда усмивката му след поставянето на постоянните порецланови фасети.

Младежките зъби често имат браздички, които са особено привлекателни при жени пациенти. Резците, по които има такива браздички, изглеждат секси, закачливо и младежки. Това е желан ефект за жени пациенти, но някои мъже пациенти също предпочитат този вид порцеланови фасети. Ето защо е необходима комуникация с всеки пациент относно желания ефект.

Все повече пациенти искат по-бели зъби. Стоматологът трябва да знае как да постигне естествения вид на порцелановите фасети. Това се постига чрез анатомично напластяване с порцелани, които имат различни оптични характеристики. Точният път към постигане на оптимален резултат се определя от първоначалното състояние на зъбите, като се отчита следното:

 • Разположение на зъба;
 • Сбити или с разстояние между тях зъби;
 • Неподредени зъби;
 • Дефекти;
 • Степен на избелване;
 • Линия на венеца;
 • Предишни дентални корекции.

Дебелината на порцелановите фасети се определя от степента на желаната промяна в нюанса на цвета и окончателното разположение на зъбите, което от своя страна произтича от функционалните и естетични параметри.

Като краен резултат следва да се получи пълна хармония при говор с линията на затваряне на устните, линията на усмивката и движението на долната челюст при дъвкателната функция.

Предимства на порцелановите фасети:

 • поставянето на порцеланови фасети изисква минимално изпиляване на зъбната повърхност, поради което е по-щадящ метод за корекция на усмивката в сравнение с поставянето на корони;
 • в дългосрочна перспектива естетиката и функцията на порцелановите фасети е значително по-добра от тази на фасетите и директните възстановявания, изработени от фотополимерен материал;
 • чистата керамика е по-добра от металокерамиката от гледна точка корозия, галванизъм и биосъвместимост и при нея не се наблюдава появата на тъмни и оцветени зони във венечния ръб, както често се получава при металокерамичните възстановявания;
 • порцелановите повърхностти задържат далеч по-малко зъбна плака и се почистват много по-лесно в сравнение с фотополимерните композити, златните сплави и амалгамите.

фасети 5фасети 5
На този пациент са поставени порцеланови фасети, които коригират цвета и разтоянието между зъбите и неравномерната линия на венеца.

Неподредени и Сгъстени Зъби

Неподредените зъби обикновено се коригират чрез ортодонтско лечение, което обичайно отнема две или повече години и включва закрепяне на брекети към зъбите и поставяне на тел и гумени ленти, които свързват заедно отделните ортодонтски компоненти. За наместване на зъбите в желаното положение се прилага лека сила. Брекетите са обикновено много видими в периода на лечение. След приключване на ортодонтското лечение пациентът често пъти трябва да носи фиксатор до края на живота си с цел поддържане на коригираната позиция на зъбите.

В определени случаи поставянето на фасети може да бъде уместен избор за коригиране на неподредени зъби бързо и без видими белези (обикновено отнема само две до три седмици). Ако зъбите са само леко неподравнени, може да не се наложи ортодонтско лечение и една минимална Естетична корекция посредством поставяне на фасети или коронки може перфектно да реши проблема. Няма да са необходими ортодонтски фиксатори.

Неподредени зъбиНеподредени зъби

Тази пациентка искаше само изравняване на долните й зъби. Тя е публична личност и не желаеше да носи брекети и фиксатори.
Две седмици след първоначалната подготовка на зъбите, тя получи шест Empress фасети.

Междузъбни разстояния

С понятието "диастема" се описват празнините между горните резци (предните зъби). Диастемите се образуват от непропорционалния размер на зъбите и челюстта. Понякога, опъващото действие на лабиалния френулум, който се вмъква твърде близо до централните горни резци, може да раздалечи зъбите и да образува "централна диастема".

Често пъти диастемите се затварят посредством ортодонтско подравняване на зъбите в контакта. Но нерядко малките и непривлекателни зъби са съпроводени от празнини. Усмивката изглежда "плашеща". Избраното лечение би включвало увеличаване размера на зъбите чрез поставяне на фасети върху тях, като същевременно се затварят и диастемите. В резултат на това усмивката е по-жива и здрава. Зъбите са по-бели и по-привлекателни. Това е задачата на Естетичната стоматология.

Големи/Малки Зъби

Понятията "голям" и "малък" се отнасят и използват по отношение размера на лицевите черти. Ако зъбите и лицевата структура са еднакво малки, не може да се говори за проблем с усмивката. Лицето е пропорционално и естетично. Същото важи и за големите зъби и пропорционално големите части на лицето.

Между самите зъби, обаче, може да съществуват структурно забележими разлики или съотношението размер на зъб към размер на челюст може да е непропорционално. Тези несъответствия са твърде видими и са свързани с диастеми, тънки устни, издадена горна и/или долна устна, дишане през устата, дълбока захапка. Устата започва да привлича внимание в отрицателен смисъл.

Естетичната Стоматология може да реши много от тези проблеми и да направи пациентите по-самоуверени.

Увредени Зъби

 • Счупени и напукани зъби
 • Начупени зъби
 • Ерозии
 • Дефектни пломби
 • Усмивки, разкриващи венеца и къси зъби
 • Оцветени зъби

Счупени и Напукани Зъби

Напукванията по зъбите вследствие на травма са видими, поради липсата на фрагменти от зъба. Засегнатите зъби често са чувствителни към температура или болят в зависимост от степента на разрушаване и разкриване на нерва.

Избраното лечение на зъби с липсващи фрагменти зависи от разположението на пукнатината, както и на състоянието на засегнатите фрагменти. Ако фрактурата е чиста и фрагментите са цели, то те могат да бъдат поставени повторно и директно залепени към наранения зъб. Материалите и техниките са същите, прилагани при залепване на фасети и коронки. Ако отчупения фрагмент е загубен, за възстановяване на нарушения зъб се използват изцяло керамични фасети, онлеи или коронки.

Напукани зъбиНапукани зъби

Зъбните пукнатини не винаги са видими. Пукнатините могат бъдат от натиск, причинен от хронична травма (не само от еднократен силен удар). Развитието на тези пукнатини е по-прикрито. Обикновено протича на етапи и симптомите се влошават с течение на времето, което е съпътствано от задълбочаване на пукнатината (като пукнатина на предно стъкло на автомобил).

В началото пациентът обикновено си спомня за остър дискомфорт при дъвчене, след което усещането за зъба вече не е нормално. Много пациенти развиват защитен рефлекс и престават да използват зъба. Започват да дъвчат от едната страна и това може да продължи с години преди да бъдат принудени да потърсят помощ за проблема си. Други не могат да понесат дискомфорта и незабавно търсят решение. Често пъти е трудно да се локализира дискомфорта и да се посочи прецизно зъба.

Ако напуканият зъб е диагностициран, то незабавното лечение предотвратява по-нататъшни поражения. Лечението е просто: частичен бондинг или изцяло покриващи коронки.

Начупени Зъби

Обикновено начупените зъби се срещат при пациенти, които страдат от нощно скърцане със зъби, с плъзгане на предните зъби, при което се получава изтъркване на ръбовете в различни посоки. След години триене, изтънелите ръбове на зъбите започват да се чупят.

Начупени зъбиНачупени зъби

Тази пациентка има частично скосени ръбове по горните предни зъби. Пациентката получи оклузални шини и 8 Empress фасети.

Ерозии

Ерозиите се причиняват от плодови или стомашни киселини, които, поради честия контакт, разлагат емайла на зъбите.

Дефектни пломби

Често срещаме пациенти с големи и дефекти пломби, които вече не защитават зъбите от кариес. Зъбите обикновено в голяма степен са засегнати от кариес. Подобни пациенти са най-добрите кандидати за порцеланови възстановявания.

Усмивки, разкриващи венеца и къси зъби

Когато се усмихват, някои хора показват значителна част от венците си. Някои дори не могат да затворят напълно устата си. Причините за това са различни: къси устни, дълга горночелюстна алвеоларна кост (костта, която задържа корените на горните зъби), заболяване на венеца, неподредени и изпъкнали зъби и каквато и да е диспропорция на твърдите и меки тъкани в тази област.

Оцветени Зъби

Някои зъби съдържат плътни вътрешни петна, които са или наследствени, или са резултат от приема на определени медикаменти в периода на развитие на зъбите. Най-разпространените петна от този вид са причинените от тетрациклин.


Често задавани въпроси


Стоматология