Кога хирургичната стоматология е неизбежна

хирургична стоматология

  1. Екстракция на зъби – еднокоренови, многокоренови
  2. Екстракция на корени и фрактурирани зъби
  3. Екстракция на мъдреци
  4. Екстракция на мъдреци чрез трепанация
  5. Апикална остеотомия /Резекция на кореновият връх при грануломи и малки кисти/
  6. Корекции на алвеоларен гребен
  7. Хемисекция
  8. Реплантация на зъб /при експулсирани зъби до 24 часа/
Стоматология